Postkort med bibeltekster

Kortene er enkle og måler 15 x 15 cm.

Bibeltekstene er på bokmål, hentet fra Bibel 2011, Bibelselskapet.

Ønskes konvolutter bestilles de ved siden av. 

Allle motivene og tekstene fra postkortene finnes samlet i mannakornsettene med 100 kort og i gaveboka Dyrebar & Elsket.

I nettvisningen står det artikkelnummer på bildene og bibeltekstene kan se litt utflytende ut. Dette er ikke tilfelle på de trykte kortene.