Gratis kompendium

Det siste året har jeg ikke laget noen nye produkter for salg på denne nettsiden.

Dette skyldes at jeg har brukt mye tid på å lage et kompendium om yoga,

mindfulness og nyreligiøsitet. Kan disse teknikkene med bakgrunn i hinduisme

(yoga) og buddhisme (mindfulness) løsrives fra sine religiøse opphav slik mange

i Vesten hevder? Og er det noen farer forbundet med teknikkene eller er de

like helsefremmende som de ofte blir framstilt som? Dette har vært et veldig

interessant studie, og jeg deler gjerne videre av det jeg har lært.

 

Ønsker du kompendiet  tilsendt som en pdf-fil, kan du skrive inn

mailadressen din under. Den tilsendte filen kan fritt deles videre

hvis du ønsker det. (Hvis du ønsker kompendiet i papirformat kan du skrive

det ut på en printer.)
Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.