Gratis kompendium

Det siste året har jeg ikke laget noen nye produkter for salg på denne nettsiden.

Dette skyldes at jeg har brukt mye tid på å lage et kompendium om yoga,

mindfulness og nyreligiøsitet. Kan disse teknikkene med bakgrunn i hinduisme

(yoga) og buddhisme (mindfulness) løsrives fra sine religiøse opphav slik mange

i Vesten hevder? Jeg mener at disse teknikkene er så "marinerte" i sine

opprinnelser at de ikke kan brukes som nøytrale teknikker eller serveres i

en kristen innpakning. Hvorfor? Les heftet og bedøm selv!

 

Ønsker du kompendiet  tilsendt som en pdf-fil, kan du skrive inn

mailadressen din under. Den tilsendte filen kan fritt deles videre

hvis du ønsker det. (Hvis du ønsker kompendiet i papirformat kan

du skrive det ut på en printer.)

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.